SHEILING HOUSE SCHOOL, KANPUR

LIST OF SENIOR WING TEACHING STAFF

(2021-22)

 

S.No.

Name of the Teacher

 1.  

Mr. L. K. Saxena

 1.  

Mr. Rajiv Kr. Agarwal

 1.  

Mrs. Abha Saxena

 1.  

Mr. P. Basak

 1.  

Mr. V. K. Gupta

 1.  

Mr. A. Jauhari

 1.  

Mr. M. Ahluwalia

 1.  

Mr. D. Roy

 1.  

Mr. Anil Kr. Sharma

 1.  

Mrs. V. Pandey

 1.  

Mrs. M. Chawla

 1.  

Mrs. P. Pandey

 1.  

Mr. M. Mishra

 1.  

Mrs. S. Pasricha

 1.  

Mrs. Geeta Chopra

 1.  

Mr. Ashish Robert Singh

 1.  

Mrs. (Dr. ) C. Rashid

 1.  

Mrs. R. Seth

 1.  

Mr. Ashish Kapoor

 1.  

Mrs. R. Srivastava

 1.  

Mr. Rishikesh Kumar

 1.  

Mr. Manish Saxena

 1.  

Mrs. Bina Chulet

 1.  

Mrs. Payal Alim

 1.  

Mrs. S. Agarwal

 1.  

Dr. Surabhi Dixit

 1.  

Mr. Siddharth Goel

 1.  

Dr. M. Rastogi

 1.  

Ms. S. Kaur

 1.  

Ms. N. Asthana

 1.  

Ms. R. Mody

 1.  

Ms. Shivani Agarwal

 1.  

Ms. G. Gurunath

 1.  

Dr. (Mrs.) Manjulata Singh

 1.  

Ms. Udita Mudgil

 1.  

Ms. Devangana Das Saxena

 1.  

Ms. Richa Khullar

 1.  

Ms. Padma Taljapurkar

 1.  

Ms. Rekha Malhotra

 1.  

Mr. Amit Gupta

 1.  

Ms. Tanima Biswas

42.

Ms. Anshu Babbar

43.

Ms. Sonia Bajpai

44

Ms. Mariam Fatima

45.

Ms. Shivangi Bajoria

46.

Ms. Avinash Kaur Jaspal

47.

Ms. Navodita Pande

48.

Ms. Vinita Chauhan

49.

Ms. Akansha Vijayvergia

50.

Mr. Akhilesh Srivastava

51.

Ms. Astha Sethi Dua

52.

Mr. Kapil Sharma

53.

Mr. Praveen Agnihotri

54.

Ms. Syed Marina Khan

55.

Mr. Mayur Agarwal

56.

Ms. Meenu Bajpai

 

 

 

 

 

 

 

SHEILING HOUSE SCHOOL, KANPUR

LIST OF SENIOR WING OFFICE STAFF

(2021-2022)

 

S.No.

Name of the Staff

1.

Mr. Arun Kumar Chaudhary

2.

Mr. Puneet Goel

3.

Mr. Abhinav Sharma

4.

Mr. Pradeep Srivastava

5.

Mrs. Chetna Agarwal

6

Mrs. Mona Khandelwal

7.

Mr. Sharad Nigam

8.

Mr. Tushar Srivastava

9.

Ms. Nishtha Tewari